اخبار

آموزش BLSو ALS پرسنل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین

در تاریخهای 1و4 /7/89 آموزشهای قلبی احیاء قلبی پایه وپیشرفته به پرسنل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین داده شد

درتا ریخ های او4 7/89 آموزشهای احیاء قلبی ریوی پایه وپیشرفته توسط کارشناسان واحد آموزش مرکز مدیریت استان به پرسنل بیمارستانی وفوریتهای پزشکی شهرستان هرسین داده شد. آموزش با استفاده از وسائل کمک آموزشی ومولاژ های آموزشی داده شد.

ئبقلل

لبیلب

لشثقبثص

 

۱۹ مهر ۱۳۸۹ ۱۳:۳۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید