فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۲۱ : ۰۲۰۶ : ۴۶ : ۱۹۱۲ : ۱۸ : ۰۸۱۷ : ۵۰ : ۲۷۱۸ : ۰۷ : ۵۴۲۳ : ۳۵ : ۱۱
شنبه۲ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۵۶۰۶ : ۴۵ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۰۲۱۷ : ۵۱ : ۲۵۱۸ : ۰۸ : ۵۰۲۳ : ۳۵ : ۰۷
یکشنبه۳ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۸ : ۴۹۰۶ : ۴۳ : ۵۷۱۲ : ۱۷ : ۵۵۱۷ : ۵۲ : ۲۳۱۸ : ۰۹ : ۴۶۲۳ : ۳۵ : ۰۱
دوشنبه۴ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۷ : ۴۰۰۶ : ۴۲ : ۴۴۱۲ : ۱۷ : ۴۷۱۷ : ۵۳ : ۲۰۱۸ : ۱۰ : ۴۲۲۳ : ۳۴ : ۵۵
سه شنبه۵ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۶ : ۳۱۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۲ : ۱۷ : ۳۸۱۷ : ۵۴ : ۱۷۱۸ : ۱۱ : ۳۸۲۳ : ۳۴ : ۴۸
چهارشنبه۶ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۲۰۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۲ : ۱۷ : ۲۹۱۷ : ۵۵ : ۱۴۱۸ : ۱۲ : ۳۳۲۳ : ۳۴ : ۴۱
پنج شنبه۷ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۴ : ۰۸۰۶ : ۳۹ : ۰۱۱۲ : ۱۷ : ۲۰۱۷ : ۵۶ : ۱۰۱۸ : ۱۳ : ۲۸۲۳ : ۳۴ : ۳۲
جمعه۸ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۲ : ۵۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۲ : ۱۷ : ۱۰۱۷ : ۵۷ : ۰۶۱۸ : ۱۴ : ۲۲۲۳ : ۳۴ : ۲۳
شنبه۹ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۱ : ۴۱۰۶ : ۳۶ : ۲۸۱۲ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۵۸ : ۰۱۱۸ : ۱۵ : ۱۷۲۳ : ۳۴ : ۱۳
یکشنبه۱۰ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۲۶۰۶ : ۳۵ : ۱۱۱۲ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۵۷۱۸ : ۱۶ : ۱۱۲۳ : ۳۴ : ۰۳
دوشنبه۱۱ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۹ : ۰۹۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۲ : ۱۶ : ۳۶۱۷ : ۵۹ : ۵۲۱۸ : ۱۷ : ۰۵۲۳ : ۳۳ : ۵۲
سه شنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۳۳۱۲ : ۱۶ : ۲۴۱۸ : ۰۰ : ۴۶۱۸ : ۱۷ : ۵۸۲۳ : ۳۳ : ۴۰
چهارشنبه۱۳ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۶ : ۳۴۰۶ : ۳۱ : ۱۴۱۲ : ۱۶ : ۱۱۱۸ : ۰۱ : ۴۱۱۸ : ۱۸ : ۵۲۲۳ : ۳۳ : ۲۷
پنج شنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۱۴۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۲ : ۱۵ : ۵۸۱۸ : ۰۲ : ۳۵۱۸ : ۱۹ : ۴۵۲۳ : ۳۳ : ۱۴
جمعه۱۵ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۵۴۰۶ : ۲۸ : ۳۳۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۸ : ۰۳ : ۲۸۱۸ : ۲۰ : ۳۸۲۳ : ۳۳ : ۰۰
شنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۳۳۰۶ : ۲۷ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۳۰۱۸ : ۰۴ : ۲۲۱۸ : ۲۱ : ۳۰۲۳ : ۳۲ : ۴۶
یکشنبه۱۷ اسفند ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۱۱۰۶ : ۲۵ : ۵۰۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۸ : ۰۵ : ۱۵۱۸ : ۲۲ : ۲۳۲۳ : ۳۲ : ۳۱
دوشنبه۱۸ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۴۸۰۶ : ۲۴ : ۲۸۱۲ : ۱۵ : ۰۱۱۸ : ۰۶ : ۰۸۱۸ : ۲۳ : ۱۵۲۳ : ۳۲ : ۱۶
سه شنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۰۵۱۲ : ۱۴ : ۴۶۱۸ : ۰۷ : ۰۰۱۸ : ۲۴ : ۰۷۲۳ : ۳۲ : ۰۰
چهارشنبه۲۰ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۰۰۰۶ : ۲۱ : ۴۲۱۲ : ۱۴ : ۳۱۱۸ : ۰۷ : ۵۳۱۸ : ۲۴ : ۵۹۲۳ : ۳۱ : ۴۴
پنج شنبه۲۱ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۳۵۰۶ : ۲۰ : ۱۸۱۲ : ۱۴ : ۱۵۱۸ : ۰۸ : ۴۵۱۸ : ۲۵ : ۵۱۲۳ : ۳۱ : ۲۶
جمعه۲۲ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۰۸۰۶ : ۱۸ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۸ : ۰۹ : ۳۷۱۸ : ۲۶ : ۴۳۲۳ : ۳۱ : ۰۹
شنبه۲۳ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۴۲۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۲ : ۱۳ : ۴۲۱۸ : ۱۰ : ۲۸۱۸ : ۲۷ : ۳۴۲۳ : ۳۰ : ۵۱
یکشنبه۲۴ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۲ : ۱۳ : ۲۶۱۸ : ۱۱ : ۲۰۱۸ : ۲۸ : ۲۵۲۳ : ۳۰ : ۳۳
دوشنبه۲۵ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۹ : ۴۶۰۶ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۱۳ : ۰۹۱۸ : ۱۲ : ۱۱۱۸ : ۲۹ : ۱۷۲۳ : ۳۰ : ۱۴
سه شنبه۲۶ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۸ : ۱۷۰۶ : ۱۳ : ۱۵۱۲ : ۱۲ : ۵۲۱۸ : ۱۳ : ۰۲۱۸ : ۳۰ : ۰۸۲۳ : ۲۹ : ۵۵
چهارشنبه۲۷ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۶ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۵۰۱۲ : ۱۲ : ۳۴۱۸ : ۱۳ : ۵۳۱۸ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۲۹ : ۳۵
پنج شنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۵ : ۱۸۰۶ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۲ : ۱۷۱۸ : ۱۴ : ۴۴۱۸ : ۳۱ : ۴۹۲۳ : ۲۹ : ۱۵
جمعه۲۹ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۴۷۰۶ : ۰۸ : ۵۸۱۲ : ۱۱ : ۵۹۱۸ : ۱۵ : ۳۴۱۸ : ۳۲ : ۴۰۲۳ : ۲۸ : ۵۵
شنبه۳۰ اسفند ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۱۶۰۶ : ۰۷ : ۳۳۱۲ : ۱۱ : ۴۱۱۸ : ۱۶ : ۲۵۱۸ : ۳۳ : ۳۱۲۳ : ۲۹ : ۰۹