تماس باما

آدرس:کرمانشاه - فرهنگیان فاز یک - پشت خیابان ناسیونال - خیابان نهضت - روبروی سالن  ورزشی جانبازان - مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان کرمانشاه

شماره تماس8243720-8235181-0831

نمابر:8243663-0831

پست الکترونیکی:emergencycenter@kums.ac.ir