• عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در تیرماه 96

 • پوشش امدادی و درمانی مراسم یادبود عملیات غرور آفرین مرصاد

 • برگزاری سی و هشتمین جلسه آنالیز ماموریتها در شهرستان سرپل ذهاب

 • برگزاری کلاس کنترل عفونت

 • تشکیل اولین جلسه هماهنگی اربعین

 • عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در خرداد ماه 96

 • انتصاب دکتر مدرسی بعنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان اربعین

 • تقدیر و تشکر فرماندار روانسر از عملکرد اورژانس هوایی استان

 • عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در اردیبهشت ماه 96

 • اعزام کاروان زیارتی عتبات عالیات+تصاویر

Loading
Loading
 • عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در تیرماه 96

 • پوشش امدادی و درمانی مراسم یادبود عملیات غرور آفرین مرصاد

 • برگزاری سی و هشتمین جلسه آنالیز ماموریتها در شهرستان سرپل ذهاب

 • برگزاری کلاس کنترل عفونت

 • تشکیل اولین جلسه هماهنگی اربعین

 • عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در خرداد ماه 96

 • انتصاب دکتر مدرسی بعنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان اربعین

 • تقدیر و تشکر فرماندار روانسر از عملکرد اورژانس هوایی استان

 • عملکرد اورژانس هوایی کرمانشاه در اردیبهشت ماه 96

 • اعزام کاروان زیارتی عتبات عالیات+تصاویر

Loading